Fysikalisk kemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB308

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Fysikalisk kemi handlar om växelverkningar mellan molekyler och vilken effekt dessa har både på jämviktsegenskaper och dynamiska processer. Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste typerna av växelverkningar mellan olika molekyler och behandlar även:

  • transportprocesser såsom ledningsförmåga, diffusion, sedimentation och viskositet
  • ytkemi, speciellt ytspänning samt ytaktiva ämnen och deras självaggregering
  • kolloidal stabilitet: kinetiken för koagulering och flockulering
  • reaktionshastighet och reaktionsmekanismer, homogen och heterogen katalys samt grundläggande fotokemiska reaktioner.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin