Avancerad elektrokemi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB271

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kinetiska och masstransportkontrollerade reaktioner. Ytreaktioner. Fasta tillståndets elektrokemi. Potentiostatiska och galvanostatiska metoder. Homogen och heterogen elektrokatalys. Redoxprocesser med kopplade kemiska steg. Nanostrukturerade och ytmodifierade elektroder. Batteriers, bränslecellers och superkondensatorers egenskaper och funktion. Redoxprocesser med speciell relevans inom energiområdet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin