Avancerad elektrokemi

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1KB271

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Hamann, Carl H., Electrochemistry, 2. completely rev. and updated ed., Weinheim, Wiley-VCH, cop. 2007

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin