Kemisk energilagring

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB269

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursens beskriver betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling. Innehåll som behandlas innefattar grundläggande begrepp inom energilagring och energiomvandling, med fokus på litiumjonbatterier, superkondensatorer och bränsleceller. Säkerhetsaspekter, materialval och experimentella metoder ingår också.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin