Projektkurs i material för medicinska tillämpningar

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TM135

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Genomförande av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i vilket kunskaper från tidigare kurser i material för medicinska tillämpningar tillämpas och fördjupas. Studenterna väljer i samråd med examinator en handledare. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare och examinator och en av examinator godkänd projektplan upprättas. Lämplig litteratur för forsknings- eller utvecklingsprojektet väljs av handledare i samråd med studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin