Projektkurs i material för medicinska tillämpningar

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TM135

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur för forsknings- eller utvecklingsprojektet

Lämplig litteratur för forsknings- eller utvecklingsprojektet väljs av handledare i samråd med studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin