Projektkurs i material för medicinska tillämpningar

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM135

Kod
1TM135
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Biomaterial I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • noggrant och systematiskt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt inom material för medicinska tillämpningar,
  • självständigt söka, värdera och sammanställa relevant teoretisk information som krävs för forsknings- eller utvecklingsprojektets genomförande,
  • författa en vetenskaplig rapport med slutsatser baserade på projektets utfall.

Innehåll

Genomförande av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i vilket kunskaper från tidigare kurser i material för medicinska tillämpningar tillämpas och fördjupas. Studenterna väljer en handledare i samråd med examinator. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare och examinator, och en, av examinator godkänd, projektplan upprättas.

Undervisning

Projektmöten med lärare samt seminarier.

Examination

Projektplan (2 hp), skriftlig rapport (6 hp) och muntlig redovisning (2 hp) av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin