Preparativ organisk kemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB444

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om sambandet mellan organiska ämnens struktur, deras fysikaliska egenskaper och reaktivitet. Den tränar i att diskutera viktiga mekanismer för organisk kemiska reaktioner, inklusive katalytiska mekanismer. Praktiska övningar inkluderar litteratursökning, planering och genomförande av grundläggande organiska transformationer, inklusive riskbedömning, dokumentation och redovisning av resultat. I kursen ingår även användning av för organisk kemi relevanta spektroskopiska och kromatografiska tekniker.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin