MEMS för tillämpningar inom life science

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TM132

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Syftet med denna kurs är att introducera hur elektromekaniska system tillverkade med mikro- och nanoteknik kan användas för biologiska studier, s.k. bio-MEMS. Kursen inkluderar även mikrofluidala system.

Historien bakom MEMS för tillämpningar inom livsvetenskaperna. Grundläggande teori inom mikrofluidik, t.ex. laminära flöden, hydrauliskt motstånd och kapilläreffekter. Materialegenskaper och funktion, framförallt rörande PDMS. Uppställningar som krävs för att driva och samla in data från mikrofluidala chip. Kursen går även igenom ämnena chipbaserad molekylärbiologi, chip för sortering, infångning och/eller analys av enskilda celler, chip för odling av celler - inverkan av den fysiska och kemiska miljön samt cell-signalering, organs-on-chip och implanterbara mikroenheter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin