Forskningspraktik i kemi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB057

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Under kursens gång kommer du att vara en del av en forskargrupp och utföra en väl avgränsad forskningsuppgift. Du kommer också att delta i forsknings- och litteraturseminarier.

Kontakta kursexpeditionen för kemi för godkännande av projektplanen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin