Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FG289

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen behandlar användandet av statistiska metoder för att analysera och modellera kemiska och biologiska data inom läkemedelsutvecklingsprocessen. Genom att applicera olika metoder på relevanta exempel får du praktisk erfarenhet av statistiska metoder och programvaror.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin