Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TM106

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Olika tekniker för additiv tillverkning av metaller och keramer. Processtegen från val av råvaror till beredning, design, skrivning och efterbehandling. Metoder för karakterisering av skrivna komponenter. Additiv tillverkning som komplement till eller ersättning av konventionell produktionsteknik. Additiv tillverkning i praktiken.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin