Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FG240

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger kunskaper om de regulatoriska krav som gäller för utveckling, dokumentation och godkännande av nya läkemedel. Kvalitetssystem och arbetssätt som gäller för apoteksberedning och industriell tillverkning av läkemedel samt därtill hörande myndighetskontroll studeras. Kursen ger en grund för arbete med regulatoriska frågor och kvalitetsarbete inom apoteksväsendet, industri och läkemedelskontroll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin