Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FG240

Huvudgrupp 1

Utdelat kursmaterial samt tillgängligt material via Internet såsom aktuella direktiv och riktlinjer från EU, EMEA och FDA samt Europeiska Farmakopén mm.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin