Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FF036

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen introducerar metoder för artificiell intelligens och hur det kan hjälpa till att lösa problem inom olika delar av läkemedelsutveckling. Kursen fokuserar på användning av metoder och tolkning av resultat och förutsätter inte tidigare erfarenhet i programmering.

Distanskursens upplägg: Kursen ges i sin helhet på distans via internet (inga fysiska möten på plats) och tillgång till dator med internetuppkoppling är obligatoriskt. Undervisningen sker genom lärarstödda självstudier och genom interaktion med lärare och anda studenter via den webbaserade lärplattformen samt videokonferens. Teoretiska moment blandas med datorövningar och inlämningsuppgifter. Kursen förutsätter inte tidigare erfarenhet i programmering.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin