Introduktion till nanomedicin

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FG013

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger förståelse för principer inom nanomedicin, särskilt med avseende på samband mellan fysikalkemiska egenskaper hos nanomaterial, möjliga administreringsvägar och deras interaktion med celler och vävnader i kroppen. Den behandlar vidare nanopartiklars beteende i biologiska vätskor (till exempel plasma, tarmvätska) och kolloidal stabilitet.

Vi berör de grundläggande principerna för aktiv (med ligander) och passiv (till exempel för cancerterapi) målstyrning till och upptag av nanopartiklar i celler och vävnader i kroppen. Kursen kommer vidare att ge en förståelse för egenskaper hos olika typer av nanovehiklar och nanobärare samt de viktigaste syntes-och karakteriseringsmetoderna. Särskild vikt läggs även vid diagnostiska material som kan användas i bildgivande metoder eller i teranostiska formuleringar som kombinerar sjukdomsterapi och diagnos.

Slutligen behandlar vi toxiska, farmakokinetiska och regulatoriska aspekter av nanomaterial i biomedicinska användningar. För toxicitet inkluderar detta jämförelse av olika externa barriärer i tarm, lunga, näsa och hud som utsätts för nanomaterial.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin