Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FK219

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger ingående kunskap om metoder och strategier som används i modern läkemedelskemisk forskning, till exempel molekylmekanik och konformationsanalys, datorsimulering av enzym-hämmarkomplex, "lead generation", försöksplanering och optimering samt multivariatanalys.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin