Tillämpad läkemedelsanalys

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FK228

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursens ger fördjupade kunskaper om metodik för analys av läkemedel, metaboliter och biomolekyler i biologiskt material samt för läkemedel eller besläktade ämnen i farmaceutiska beredningar. Efter kursen ska du kunna utifrån vetenskapliga artiklar välja, modifiera, testa och validera en analysmetod för bestämning av en läkemedelsubstans i en farmaceutisk beredning eller ett biologiskt material.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin