Tillämpad elektrokemi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB717

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här kursen fokuserar på de elektrokemikunskaper som krävs för en djupare förståelse för hur energilagring och energiomvandling sker i moderna batterier, superkondensatorer och bränsleceller. Fokus ligger inledningsvis på grundläggande elektrokemiska koncept för att tex diskutera polarisation i batterier, och därefter följer ett avsnitt om grundläggande och även mer avancerade elektrokemiska analystekniker för utvärdering av främst batterier. Avslutningsvis används dessa kunskaper för att analysera forskningsaktuella resultat ur elektrokemisk synvinkel.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin