Metallpulvertillverkning

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TM104

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Metoder för att tillverka metallpulver av olika legeringar, med speciellt fokus på gasatomisering av pulver för additiv tillverkning. Karakterisering av pulveregenskaper i termer av storleksfördelning, rundhet, sattelitförekomst, renhet, flytbarhet, spridbarhet, etc, dvs mått som är av stor betydelse för pulver som ska användas inom additiv tillverkning. Risker och rutiner för säker hantering av metallpulver.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin