Elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder för material

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB566

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

Multiskalmodellering för material. Elektroniska beräkningsmetoder. Atomistiska simuleringstekniker. Täthetsfunktionalanalys. Hartree-Fock metoden. Kraft-fält och klusterexpansion. Beräkning av mekaniska och elektroniska egenskaper hos material. Monte-Carlo simuleringar och molekyldynamik. Länkning och koppling av elektroniska och atomistiska metoder.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin