Projekt i utveckling av biologiska läkemedel

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB430

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

Ett självständigt arbete kring utveckling av biologiska läkemedel genomförs under ledning av handledare inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Detta inkluderar planering, genomförande och presentation av arbete i projektform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin