Fysiologi och molekylär cellbiologi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 3FF218

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Fysiologi

Kursen omfattar beskrivning av kroppsorganens funktionella anatomi och fysiologi. Den funktionella anatomin behandlas i sådan omfattning som anses nödvändig för förståelsen av de fysiologiska processerna. Följande delområden behandlas under kursen:

 • Nervsystemets struktur och funktion
 • Cirkulationssystemets struktur och funktion
 • De endokrina organens samt reproduktionsorganens struktur och funktion
 • Njurens struktur och funktion samt kroppens syra-bas reglering och elektrolyt- och vätskebalans
 • Respirationsorganens struktur och funktion
 • Mag-tarmkanalens struktur och funktion

Molekylär cellbiologi

 • Eukaryota cellers struktur. Makromolekyler som byggstenar för celler. Kärna, organeller, membransystem och filament.
 • Genomets struktur och funktion. Arvsmassans organisation och evolution, DNA struktur, syntes, replikation.
 • Genuttryck; från DNA till protein. Transkription, RNA maturerin, RNA metabolism och proteinbiosyntes.
 • Grundläggande mekanismer för reglering av genexpression.
 • Proteinernas sortering och transport till olika organeller i cellen. Posttranslationell modifiering.
 • Biologiska membran. Mekanismer för transport över cellmembran och cellsignalering. G-protein kopplade receptorer, enzymkopplade receptorer, intracellulära receptorer.
 • Receptorer som transkriptionsfaktorer. Signalvägar och posttranskriptionell genreglering.
 • Grundläggande cellbiologiska processer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin