Mikro- och nanoteknik II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE018

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Syftet med denna kurs är att bidra till fördjupad förståelse i mikro- och nanoteknik utifrån halvledarkomponentfysik och mikromekatronik, där sammanfogning av sådana komponenter i och utanför inbyggda elektriska system ägnas särskild uppmärksamhet. Grunderna för olika halvledarkomponenter såsom dioder och transistorer och de bakomliggande fysikaliska principerna. Principer som används i solceller, temperaturgivare, fotodetektorer och olika dataminnen. De viktiga delarna i ett inbyggt system ur ett hårdvaruperspektiv. Principer som används i mikrosystem med sensorer och aktuatorer. Tillverkningsteknik, användning av, och egenskaper hos, polymera material och komponenter inom mikrosystemteknik. Experimentell utvärdering som krävs för att karaktärisera en sensor i form av ett datablad.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin