Organisk-kemisk spektroskopi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB465

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Spektroskopiska metoder för strukturanalys såsom masspektrometri, kärnmagnetisk resonans, infraröd- och ultraviolett spektroskopi. Bakgrund till NMR-fenomenet, samband mellan NMR-spektra och molekylers struktur. Upptagning av rutinspektra (proton och kol), grundläggande databehandling (till exempel viktningsfunktioner). 1D NMR-tekniker: Dekoppling, DEPT, relaxationsmätning, magnetiseringsöverföring, NOE differensspektra. 2D NMR-tekniker: Homo- och heteronukleär korrelation (COSY, TOCSY, HSQC, HMBC), mätning av nukleär Overhauser-effekt (NOESY, ROESY). Särskilt vikt läggs på att du lär dig den praktiska användningen av NMR- utrustningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin