NMR-spektroskopi II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB470

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en fördjupning med fokus på den praktiska användningen av NMR-spektroskopi för att studera organiska föreningars struktur och dynamik. Efter en kort introduktion i parameterkalibrering och optimering görs en serie strukturbestämningar av organiska molekyler med ökande komplexitet. Därefter studeras effekter av dynamiska fenomen såsom fluxionalitet i metallorganiska föreningar samt molekylär växelverkan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin