Farmaceutisk bioinformatik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FF275

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur bioinformatiska verktyg kan användas vid biologisk forskning inom farmakologi, farmaci och läkemedelskemi, relaterat till läkemedel och läkemedelsutveckling. Fokus ligger på förståelse och användande av programvaror snarare än de underliggande matematiska teorierna. Kursen innehåller introduktion och historik till farmaceutisk bioinformatik, biologiska och kemiska databaser, teori och metoder för analys av experimentella data, design av experiment, beräkning av läkemedelskandidaters egenskaper, proteokemometri, dockning, och virtuell läkemedelsscreening.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • beskriva hur bioinformatiska verktyg kan användas inom läkemedelsforskning
  • använda bio- och kemoinformatiska programvaror, till exempel för sekvenslinjering (sequence alignment), 3D-visualisering och struktur-aktivitetsbaserade metoder såsom proteokemometri
  • utföra experimentell design baserat på biovetenskapliga data
  • söka relevant information i biologiska och kemiska databaser
  • beräkna potentiella läkemedels egenskaper (deskriptorer) och korrelera dessa till målproteinsinteraktioner genom bioinformatisk modellering
  • tolka och validera resultat från ovannämnda metoder.

Distanskursens upplägg: Kursen är internetbaserad och har inga obligatoriska träffar. Undervisningen består av handledda individuella studier via en webbaserad undervisningsmiljö som också används för gruppövningar, diskussioner och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via kursens webbplats och via e-post. För att delta i undervisningen krävs dator med internetuppkoppling. Skriftlig examination via webbplatsen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin