Farmaceutisk cellbiologi

Undervisningen omfattar biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi/genetik med särskild hänsyn till förhållanden hos människan. Biokemiska och genetiska rubbningar relaterade till sjukdom och läkemedelsbehandling betonas. Grundläggande kurser ges på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och civilingenjörs-programmet. På avancerad nivå ger vi valbara och fristående kurser med biokemisk och molekylärbiologisk inriktning.
Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar steroiders biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi

Hitta ditt program eller kurs

Forskningsmönster

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin