Farmakognosi

Farmakognosi, eller "läran om läkemedlens ursprung", är ett av de farmaceutiska kärnämnena och till sin natur tvärvetenskapligt. Det innefattar kemi hos naturprodukter, organism- och evolutionsbiologi, bioteknik och idéhistoria. Genom sin tvärvetenskapliga natur öppnar farmakognosi för många intressanta, komplexa och integrerade frågeställningar.

Inom de farmaceutiska programmen kan man göra fördjupningsprojekt inom Forskargruppen för farmakognosi, projekten är vanligen laborativa och ger möjligheter till studier utomlands genom samarbeten inom våra internationella nätverk.

Välkomna att kontakta oss för mer information om kurser och projekt i farmakognosi!

Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar Molekylär farmakognosi, Peptider - kemisk biologi och Svampdjur-naturprodukter

Hitta ditt program eller kurs!

Lila blomma

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin