Farmaceutisk Bioinformatik

Det du lär i denna kurs kommer du att kunna använda för att koppla ihop biomedicinens och kemins alla ämnen. Kursen introducerar nya datorbaserade metoder vilka du kan applicera inom de flesta av biomedicinens områden, såsom farmakologi, medicinsk kemi, medicin, biologi och toxikologi. Kursen inriktas på att lära dig använda bioinformatiska metoder utan att belasta dig med abstrakt matematik och svårförståeliga teorier. Läraren följer dig genom hela kursen, rättar dina övningar och ger dig vägledning. Du är välkommen att ställa frågor till läraren så ofta du vill. Eftersom kursen är internetbaserad kan du studera helt fritt precis när du vill och i din egen takt!

Farmaceutisk bioinformatik är ett interdisciplinärt ämne i de biomedicinska och farmaceutiska vetenskapernas frontlinje. Här lär du dig hur du använder biomedicinsk information på ett effektivt sätt. Där ingår metoder för att kartlägga organismernas funktioner och hur man utnyttjar organismens egenskaper för att skapa nya behandlingsmetoder och nya läkemedel. Farmaceutisk bioinformatik är ett brett område som samlar datorbaserade metoder, informatik och beräkningsmetoder som gränsar till läkemedel, deras utveckling, verkan och mekanismer och som kan användas för att förstå de biologiska processerna och utnyttja dem för medicinsk behandling.

 

Hitta ditt program eller kurs

Man som sitter vid en mac dator och tittar på forskning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin