Forskning vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Utveckling av framtidens läkemedel

Vår forskning omfattar allt från grundläggande frågor om hur läkemedel påverkar den levande cellen och hur de omsätts i kroppen, till sökande efter nya modeller för att beskriva läkemedels effekter. Det övergripande målet för institutionens forskargrupper är att förbättra kunskapen om läkemedels upptag, farmakokinetik, metabolism, effekter och biverkningar.

Vi lägger stor vikt vid samarbete med det omgivande samhället, och forskningsprojekten bedrivs ofta i nära samverkan med nationella och internationella laboratorier och läkemedelsindustrier. Forskningssamarbete med internationell läkemedelsindustri och med övriga delar av hälso- och sjukvårdsområdet borgar för en hög kvalitet. Vi har även en omfattande forskarutbildning inom de olika forskargrupperna.


En man som forskar på labb


Anders Backlund

Farmakognosi

Björn Hellman

Toxikologi

Christian Benedict

Farmakologi sömnforskning

Erik Jansson

Medicinsk masspektrometri

Göran Alderborn

Läkemedelsteknik

Göran Frenning

Farmaceutisk fysik

Hans Lennernäs

Translationell Läkemedelsutveckling​

Johan Lennartsson

Farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi

Maria Norlin

Steroidbiokemi

Mathias Hallberg

Biologisk beroendeforskning

Ola Spjuth

Farmaceutisk bioinformatik

Ola Söderberg

Farmaceutisk cellbiologi

Per Andrén

Medicinsk masspektrometri

Robert Fredriksson

Molekylär Neurofarmakologi

Ulf Göransson

Farmakognosi

Ulrika Simonsson

Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi

Björn Hellman

Läkemedelssäkerhet och toxikologi

Göran Alderborn

Läkemedelsteknik

Göran Frenning

Farmaceutisk fysik

Hans Lennernäs

Biofarmaci

Mathias Hallberg

Neurofarmakologi och biologisk beroendeforskning

Ola Spjuth

Farmaceutisk bioinformatik

Ola Söderberg

Farmaceutiskcellbiologi

Per Andrén

Avbildande masspektrometri

Robert Fredriksson

Farmakologi

Ulf Göransson

Farmakognosi


AbbVie Inc

Akademiska sjukhuset

Astra Zeneca

Barncancerfonden

Bergvalls stiftelse

Cancerfonden

Dicot AB

EU-komm, Horizon (H2020)

EU-komm, Horizon Europe

EU-komm, övriga EU-medel

Faciasstiftelsen

FORMAS

Galderma

Gc Biopharma

Gustavianska stiftelsen (RF)

Hiertas Minne

Hjärnfonden

Kammarkollegiet

Karolinska institutet

Kjell och Märta Beijers Stift.

Kungliga tekniska högskolan

NovoNordiskfonden

Sagens stiftelse

SIDA-Styr.f.intern.utv.samarb

Socialstyrelsen

Stift för strategisk forskn

STINT

Svenska spel AB

Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå universitet

Uppsala Akademiförvaltning

Vetenskapsrådet

VINNOVA

Åhlénstiftelsen

Åke Wibergs stiftelse

Aktuella publikationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin