Farmaceutisk cellbiologi

Beskrivning

Forskningsområdet består av fyra forskningsledare som arbetar med olika aspekter av cellbiologi; utveckling av nya molekylärbiologiska verktyg (professor Ola Söderberg), studier av vitamin D:s och andra steroiders roll i cellfunktion (universitetslektor Maria Norlin), analys av cellsignalering i tumörer (professor Johan Lennartsson) och oncoproteinet Myc (seniorprofessor Lars-Gunnar Larsson). Forskningsmiljön knyter samman dessa forskare, med olika expertis kring ett gemensamt mål: att förstå cellbiologi i hälsa och sjukdom och att använda denna kunskap för förbättrad diagnostik och terapi. Enheten arbetar med fyra huvudsakliga projekt: Metodutveckling, Vitamin D, cellsignalering och Myc.

Raykova D, Kermpatsou D, Malmqvist T, Harrison PJ, Rubin Sander M, Stiller C, Heldin J, Leino M, Ricardo S, Klemm A, David L, Spjuth O, Vemuri K, Dimberg A, Sundqvist A, Norlin M, Klaesson A, Kampf C & Söderberg O
“A method for Boolean Analysis of Protein Interactions at a Molecular Level”
Nature Communications, 2022, 13(1):4755

Wåhlén E, Olsson F, Söderberg O, Lennartsson J & Heldin J
”Differential impact on lipid raft depletion on platelet-derived growth factor (PDGF)-induced ERK1/2 MAP-kinase, SRC and AKT signaling”
Cell Signal, 2022, 96:110356

Olsson F, Sarri N, Papadopoulos N, Lennartsson J & Norlin M.
“Effects of 1a,25-dihydroxyvitamin D and tacalcitol on cell signaling and anchorage-independent growth in T98G and U251 glioblastoma cells”
Biochem Biophys Rep, 2022, Jul 31;31:101313

Tsioumpekou M, Cunha SI, Ma H, Åhgren A, Cedervall J, Olsson AK, Heldin CH & Lennartsson J
“Specific targeting of PDGFRb in the stroma inhibits growth and angiogenesis in tumors with high PDGF-BB expression”
Theranostics, 2020, 10(3):1122-1135

Yin R, Eger G, Sarri N, Rorsman C, Heldin CH & Lennartsson J
“Dual specificity phosphatase (DUSP)-4 is induced by platelet-derived growth factor-BB in an Erk1/2, STAT3- and p53-dependent manner”
Biochem Biophys Res Commun, 2019, 519(3):469-474

Leino M, Heldin J, Rubin Sander M, Kermpatsou D, Raykova D, Koos B & Söderberg O “Optimization of proximity-dependent initiation of hybridization chain reaction for improved performance”
Mol Syst Des Eng, 2019, 4: 1058-65

Heldin J, Sander M, Leino M, Thomsson S, Lennartsson J & Söderberg O
“Dynamin inhibitors impair platelet-derived growth factor b-receptor dimerization and signaling”
Exp Cell Res, 2019, 380(1): 69-79

Zainy A, Almokhtar M, Wikvall K, Ljunggren Ö, Ubhayasekera K, Bergquist J, Kibar P & Norlin M “Effects of glucocorticoids on vitamin D3- metabolizing 24-hydroxylase (CYP24A1) in Saos-2 cells and primary human osteoblasts”
Mol. Cell. Endocrinol, 2019, 496, 110525

Emanuelsson I, Almokhtar M, Wikvall K, Grönbladh A, Nylander E, Svensson AL, Fex Svenningsen Å & Norlin M
“Expression and regulation of CYP17A1 and 3β-hydroxysteroid dehydrogenase in cells of the nervous system: Potential effects of vitamin D on brain steroidogenesis.”
Neurochem Int, 2018, 113, 46-55

Klaesson A, Grannas K, Ebai T, Heldin J, Zieba A, Koos B, Leino M, Raykova D, Oelrich J, Arngården L, Söderberg O & Landegren U
“Improved efficiency of in situ protein analysis by proximity ligation using UnFold probes”
Sci Rep, 2018, 8(1):5400

2009
Hanna Pettersson “Steroid-Metabolizing Cytochrome P450 (CYP) Enzymes in the Maintenance of Cholesterol and Sex Hormone Levels”
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:211308/FULLTEXT01.pdf

2010
Karl-Johan Leuchowius ” High Content Analysis of Proteins and Protein Interactions by Proximity Ligation”
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:301950/FULLTEXT01.pdf

Piotr Wardega,”Regulation of PDGFRb signaling”,
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:311700/FULLTEXT01.pdf

2011
Irene Weibrecht “Visualizing Interacting Biomolecules In Situ”
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:410507/FULLTEXT01.pdf

Johan Lundqvist “Enzymatic Regulation of Steroidogenesis and Nuclear Receptor Activation: Special Focus on Vitamin D and Sex Hormones”
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:413207/FULLTEXT01.pdf

2012
Agata Zieba “Application of Proximity Ligation Assay for Multidirectional Studies on Transforming Growth Factor Receptor-β Pathway”
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:513327/FULLTEXT01.pdf

2014
Carl-Magnus Clausson “Making Visible the Proximity Between Proteins”
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:695615/FULLTEXT01.pdf

2015
Karin Grannas “Improvements and Applications of in situ Proximity Ligation Assays” http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:801280/FULLTEXT01.pdf

Haisha Ma, “Regulation of Platelet-Derived Growth Factor Receptor Signaling and its Targeting in Cancer Therapy”,
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:799179/FULLTEXT01.pdf

2016
Linda Arngården “Analysis of signaling pathway activity in single cells using the in situ Proximity Ligation Assay”
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:915351/FULLTEXT01.pdf

Glenda Eger, “Regulation and Function of MAP Kinases in PDGF Signaling”
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:953232/FULLTEXT01.pdf

2017
Ida Emanuelsson “Steroids and steroid-metabolizing enzymes in the nervous system: Special focus on cell survival and sex hormone synthesis”
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1137536/FULLTEXT01.pdf

2018
Axel Klaesson “Development of DNA-based methods for analysis of protein interactions” http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1177746/FULLTEXT01.pdf

Mokhtar Almokhtar “Expression and regulation of steroid metabolizing enzymes in cells of the nervous and skeletal systems: Special focus on vitamin D metabolism”
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158259/FULLTEXT01.pdf

Ahmad Zayny “Vitamin D metabolism in osteoblast-like cells: effects of drugs on inactivation by CYP24A1”
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1210514/SUMMARY01.pdf

2019
Maria Tsioumpekou, “Studies of PDGF receptor signaling in vitro and in vivo”
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1285221/FULLTEXT01.pdf

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin