Galenisk farmaci

Ämnet Galenisk farmaci är ett av de farmaceutiska kärnämnena och kan kortfattat beskrivas som läran om utformning, framställning och administrering av bruksfärdiga läkemedel.

Ett bruksfärdigt läkemedel består inte bara av en aktiv substans utan är en sammansättning av olika kemiska eller biologiska ämnen. Detta krävs för att optimera den medicinska nyttan och användbarheten av produkten. Läkemedelsprodukter utformas på en rad olika sätt beroende på administreringsväg, funktion och patientgrupp. Framtagandet av bruksfärdiga läkemedel är därför mångfacetterat och den galeniska farmacin är till sin natur tvärvetenskaplig. Inom galenisk farmaci behandlas fysikaliska och tekniska egenskaper hos läkemedelssubstanser och hjälpämnen, tekniska processer som används vid tillverkning av farmaceutiska beredningar samt produktionslinjer och kvalitetssäkring av produktionen.

Välkomna att kontakta oss för mer information om kurser och projekt i galenisk farmaci och biofarmaci!

Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar Galenisk farmaci och Translationell Läkemedelsutveckling.

Hitta ditt program eller kurs!

Piller kartor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin