Uppsala Sjuksköterskehem

Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem vänder sig till legitimerade sjuksköterskor med examensbevis från Uppsala. Studenter under pågående grundutbildning är välkomna, och då är medlemskapet kostnadsfritt. Sjuksköterskor från andra utbildningsanordnare kan ansluta som stödmedlem.
Ifrån Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem kan stipendier eller ekonomiska bidrag sökas för de med examensbevis från Uppsala universitet eller som är sjuksköterskestudenter under pågående grundutbildning vid Uppsala universitet. För att ansöka om medel ifrån stiftelsen ska man vara medel i Föreningen Uppsala sjuksköterskehem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin