Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem

Alumni of the Uppsala University Nursing Programme

Stipendier och ekonomiska bidrag att söka

För sjuksköterskestudenter under pågående grundutbildning samt legitimerade sjuksköterskor som fått sin grundutbildning till sjuksköterska vid Uppsala universitet finns möjlighet att ansöka om medel från Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem.

Aktuellt

Nästa föreläsning:

Välkommen att delta!
För anmälan till våra föreläsningar kontakta: alumn@pubcare.uu.se

Måndagskaffe

Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem -Alumn
Första måndagen i månaden klockan 14.00-16.00 anordnas "Måndagskaffe" då föreningen bjuder på kaffe med dopp. (ej januari och juni – september)

Plats: Medicinhistoriska muséet, Ewa Lagerwalls väg 8
Ansvariga: Agneta Näslund och Birgit Zetterberg Randén

Lästips!

Den svenska sjuksköterskeutbildningens inledning i Uppsala med pionjären Emmy Rappe. En artikel från Uppsala Medicinhistoriska Förenings årsskrift 2020. Artikeln behöver tillgänglighetsanpassas för att finnas med här!

 

Föreningens kontaktuppgifter

E-post till föreningen: alumn@pubcare.uu.se

Besök oss gärna efter överenskommelse per mail

Adress:

Medicinhistoriska muséet
Eva Lagerwalls väg 8
756 43 Uppsala.

Läs mer via Medicinhistoriska muséet och dess öppettider.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin