Styrelsen

Lena Olai

Lena Olai

Ordförande

Lena är doktor i medicinsk vetenskap. Hon är anställd som lektor vid Högskolan Dalarna och arbetar som verksamhetsledare för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS). Lena arbetar även vid Samariterhemmet Diakoni som MAS och med ansvar för kvalitet och verksamhetsutveckling inom stiftelsens vårdverksamheter. Lena arbetar också med utbildning av specialistundersköterskor.

Anna Stenson Zerpe

Anna

Sekreterare

Anna är specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom och arbetar som kontaktsjuksköterska för barn med kraniosynostos och kraniofaciala syndrom. Anna är även doktorand och driver ett forskningsprojekt där hon undersöker föräldrar till barn med kraniosynostos, deras upplevelser av att ha ett litet barn med en diagnos som innebär kirurgi i tidig ålder samt deras nöjdhet med vården.

Susanne Lemón

Susanne Lemón

Styrelseledamot

Jag, Susanne Lemón, tog min examen i Uppsala till operationssjuksköterska 1988.

Sen dess har jag jobbat 20 år inom akutkirurgi på Lindesbergs Lasarett, 10 år som lokal- och funktionsplanerare inom Region Örebro samt nu de sista åren som min egen med att blanda dessa båda specialiteter.

Jag bor på en gård på landet mellan Arboga och Örebro.

Mareike Brockmann

Mareike Brockmann 

Styrelseledamot

Mareike läser till sjuksköterska och tycker att allt är spännande och intressant.

Katarina Edfeldt

Katarina Edfeldt 

Kassör

Jag heter Katarina Edfeldt och har varit sjuksköterska sedan 2001.

Jag har en tjänst som klinisk lektor inom Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Jag arbetar främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet inom kirurgisk vård. I kliniken jobbar jag med bl a ledarskap, reflektion, implementering av det teoretiska ramverket Fundamentals of Care och omvårdnadsronder.

Jag disputerade 2014 inom genetik och neuroendokrin tumörsjukdom. Nu är mitt fokus omvårdnadsforskning och personcentrerad vård. Forskargruppen i omvårdnad vid institutionen för kirurgiska vetenskaper har ett samarbete med VO Kirurgi och arbetar inom ramen för forskningsprogrammet InCHARGE (Innovations to utilise nurses’ competence and achieve person-centred care – Fundamentals of Care goes into practice).

Föreningens kontaktuppgifter

E-post till föreningen: alumn@pubcare.uu.se

Besök oss gärna efter överenskommelse per mail

Adress:

Medicinhistoriska muséet
Eva Lagerwalls väg 8
756 43 Uppsala.

Läs mer via Medicinhistoriska muséet och dess öppettider.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin