Vår verksamhet

Föreläsningar

Vi arangerar föreläsningar inom yrkesområdets olika specialiteter. Föreläsningarna riktar sig till sjuksköterskor och föreningens medlemmar informeras via mail. Dessutom annonseras föreläsningarna i kalendariet och på Akademiska Sjukhuset där föreläsningarna äger rum.

Medlemsträffar

Första måndagen i månaden kl. 14-16, (ej januari och juni – september), anordnar föreningen medlemsträffar i sjuksköterskornas salong på Medicinhistoriska muséet. Träffarna ger möjlighet till att, under två timmars samvaro med yrkeskamrater, utbyta erfarenheter och samtala över en kopp kaffe som serveras till självkostnadspris.

Kursträffar

Kurser som anordnar kursträffar och vill träffas en stund i sjuksköterskornas salong på Medicinhistoriska muséet bjuds, om de önskar det, på kaffe och tårta av föreningen. Välkommen att kontakta föreningen via mail eller telefon för att komma överens om dag och tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin