Ansök om medlemsskap i föreningen

För att vara medlem ska du ha gått din grundutbildning vid sjuksköterskeprogrammet och ha utbildningsbevis från någon av dessa huvudmän: 1935-1958 Föreningen Uppsala sjuksköterskehem, 1959-1969 Landstinget i Uppsala län och staten, 1970-1996 Landstinget i Uppsala län, 1997- Uppsala universitet.

Du kan bli medlem redan under pågående grundutbildning och då är medlemskapet kostnadsfritt.

Du som är medlem när du fyller 85 år blir hedersmedlem och då utan att betala årsavgift.

Ansök om medlemskap i föreningen via Uppsala universitets Alumnnätverk.

 

Legitimerade sjuksköterskor som ej gått sin grundutbildning i Uppsala och direktutbildade legitimerade röntgensjuksköterskor kan vara stödmedlem i föreningen. De betalar årsavgift och deltar i aktiviteter under samma förutsättningar som övriga medlemmar. Stödmedlem är inte valbar till föreningsuppdrag eller röstberättigad på årsmötet och kan inte heller söka stipendier eller ekonomiska bidrag från stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem.

Medlemsavgiften, efter avlagd examen, är 250 kronor per år och betalas in på föreningens konto Nordea plusgirokonto 373 98-5 eller via Swish, 123 321 2552.

Kom ihåg att ange personnummer och namn vid betalning.

Kontakta föreningen via alumn@pubcare.uu.se om du vill avbryta ditt medlemskap.

Vill du återgå som medlem måste du registrera dig på Uppsala universitets Alumnnätverk igen och betala aktuell årsavgift.

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor som rör medlemskap i Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem-Alumn, kontakta alumn@pubcare.uu.se eller tel 018-53 05 78.

Vid frågor som rör registrering, inloggning, vilkor etc för Uppsala universitets alumnnätverk, kontakta helpdesk@alumni.uu.se .

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin