Intellektuell historia


Beskrivning

Intellektuell historia är ett område som internationellt sett fått förnyad styrka under de senaste decennierna. Det är ett de mer livaktiga forskningsfälten med nya tidskrifter och förnyat intresse bland historiker, teologer och filosofer generellt. Vid institutionen finns sedan länge forskning inom områden som hör till intellektuell historia. Forskningsinriktningens tyngpunkt ligger på modern intellektuell historia från 1700-talet till idag. Metodologiskt använder forskningen etablerade perspektiv som begreppshistoria och Cambridgeskolans metod, men här finns också ett aktivt intresse för nutida historieteoretiska och historiografiska frågor, inklusive frågor om kanonbildning. Forskningen riktas mot västerländsk idéhistoria med globalhistoriska perspektiv, snarare än mot nationell historia.

Portrait of a Humanist, målning av Sebastiano del Piombo, c. 1520. Bilden tros föreställa Leo Africanus (al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Wazzān al-Zayyātī) eller Marcantonio Flaminio. Image in the public domain.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin