Lanekoffs grupp

21-9

Bioytor och avbildande masspektrometri

Vår grupp utvecklar analytiska tekniker för att detektera, karakterisera, och kvantifiera små molekyler i komplexa biologiska prover såsom vätskor, tunna vävnadssnitt och celler med masspektrometri. Vårt huvudfokus är avbildande masspektrometri och ytanalys där vi försöker utveckla tekniker för att detektera spatiala skillnader i förekomsten av olika molekyler på bland annat biologiska ytor som exempelvis tunna vävnadssnitt. Vi utvecklar också masspektrometriska tekniker för kemisk analys av enskilda celler med målet att i framtiden kunna skilja på sjuka och friska celler.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin