Ingela Lanekoff

Kort presentation

Lanekoff-gruppens forskning är fokuserad på att använda och utveckla tekniker för masspektrometrisk analys och avbildning av lipider och metaboliter på biologiska ytor, såsom tunna vävnadssnitt och celler.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Ingela Lanekoff

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin