Kihlbergs grupp

Illustration av cellmembran och läkemedelsmolekyl.

Kemiska verktyg för forskning och läkemedelsutveckling utanför den traditionella läkemedelsrymden

Den vetenskapliga utvecklingen under de senaste decennierna har skapat enastående möjligheter för oss att förstå sjukdomsmekanismer och utveckla nya läkemedel. Tyvärr har många nya målproteiner bindningsställen som inte kan moduleras med små, läkemedelsliknande molekyler. Istället krävs det föreningar med annorlunda kemiska egenskaper, vilka måste kombinera potens och selektivitet med cellulär permeabilitet precis som för traditionella läkemedel. Vår forskning handlar om att upptäcka sådana nya, men utmanande kemiska prober med potential att utvecklas till läkemedel.

Forskningen bedrivs i gränslandet mellan kemisk biologi och biomedicin. Våra projekt fokuserar på hur kemiska prober för svåra målproteiner ska designas och sedan utnyttjas denna kunskap i utveckling av prober som används för att förstå molekylär signalering i cancer, kronisk njursjukdom och reumatoid artrit.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin