Om institutionen för läkemedelskemi

Ledning, administration och styrelse

Välkommen att kontakta ledning, administration och styrelse vid institutionen för läkemedelskemi för mer information om vår verksamhet.

Ledning

Prefekt

Mikael Hedeland
Professor i analytisk farmaceutisk kemi
mikael.hedeland@ilk.uu.se, 070-657 1663

Stf. prefekt

Olof Eriksson
Biträdande universitetslektor
olof.eriksson@ilk.uu.se, 018-471 5305

Bitr. prefekt

Christian Sköld
Universitetslektor
christian.skold@ilk.uu.se, 018-471 4285

Administration

Administrativ samordnare

Birgitta Hellsing
Administrativ samordnare
birgitta.hellsing@ilk.uu.se, 018-471 4271

Ekonomisamordnare

Marie Ljungberg
Ekonomisamordnare
marie.ljungberg@ilk.uu.se, 072-9999499

Ekonomiadministration

Catrin Johansson
Ekonomadministratör
ekonomi-ilk@uu.se

Kursadministration

Sandra Bratt
Kursadministratör
kursadmin@ilk.uu.se, 018-471 4236

Regina Rensei
Kursadministratör
kursadmin@ilk.uu.se, 018-471 4236

Institutionsstyrelse

Mikael Hedeland, Prefekt, ordförande
Per Hansson, Lärare
Luke Odell, Lärare
Ulrika Rosenström, Lärare
Ulrika Yngve, Lärare
Birgitta Hellsing, Teknisk/administrativ personal
Ottilia Andersson, Forskarstuderande
Ellen Brunzell, Forskarstuderande
Sigrid Welin, Grundutbildningsstuderande

Suppleanter

Olof Eriksson, Lärare, Sft prefekt
Anna Orlova, Lärare
Sandra Bratt, Teknisk/administrativ personal
Matthew Rosenberg, Forskarstuderande
(vakant), Grundutbildningsstuderande

Välkommen till oss

Vid vår institution möts varje dag 135 medarbetare för att bidra till en friskare värld. I våra laboratorier arbetar 20 doktorander i början av sin akademiska bana. Längre fram i forskarkarriären tillför våra sju professorer viktig kompetens i svensk och internationell läkemedelsforskning.

Vi leder också ett brett urval kurser vid Farmaceutiska fakultetens Apotekarprogram och Receptarieprogram liksom våra fem program på avancerad nivå, utbildningar som tillsammans lockar fler än 1100 studenter. Därtill kommer alla de läkemedelsexperter och nyfikna som deltar vid vår fakultets fler än 60 fristående kurser. Varmt välkommen till Institutionen för läkemedelskemi.

Studenter utan hör Uppsala universitetshus vertikal

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin