Forskning vid institutionen för läkemedelskemi

Aktuell forskning vid Institutionen för läkemedelskemi

Vår forskning

Vid institutionen för läkemedelskemi bedriver vi ledande forskning i hur specifika substanser kan utvecklas till läkemedel. Våra miljöer omfattar hela kedjan från preparativ läkemedelskemi via läkemedelsdesign till translationell avbildning.

Som del av Sveriges enda farmaceutiska fakultet utgör vi en central länk i ett unikt kunskapsflöde. Våra gemensamma landvinningar kommer både vård och vårdtagare till stor nytta. De befäster också vår relevans som attraktiv samverkanspartner och vår framskjutna position i de stora utlysningarna.

Forskare i laboratoriemiljö

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin