Samverkan vid institutionen för läkemedelskemi

Aktuella samarbeten (i urval)

The Collaboration for Prevention and Treatment of Multi-Drug Resistant Bacterial Infections (COMBINE)

COMBINE är ett europeiskt samarbete med elva partners från akademi och läkemedelsindustri som tillsammans banar väg för effektivare utveckling av nya antibiotika. Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, koordinerar projektet där Uppsala universitet bland annat samordnar kommunikationsinsatser och har en ledande roll i utformningen av en preklinisk referensmodell för antibiotikautveckling.

Kontakt • COMBINE
Anders Karlén
, koordinator
Professor, datorbaserad läkemedelsdesign
anders.karlen@ilk.uu.se, 070-167 9177

European infrastructure for translational medicine (EATRIS)

EATRIS är en europeisk infrastruktur för utveckling av medicinska behandlingar och verktyg. Med svensk nod vid vår farmaceutiska fakultet har vi direkt tillgång till en effektiv länk mellan industri och akademi, liksom ett unikt nätverk med utvalda partners i både Europa och världen.

Kontakt • EATRIS
Ulrika Bäckman
, Nationell koordinator
Kansliet för medicin och farmaci
ulrika.backman@uadm.uu.se, 070-1679474

ENABLE-2

ENABLE-2 är en plattform med fokus på tidiga stadier av utveckling av nya antibakteriella läkemedel. ENABLE-2 stödjer utveckling av direktverkande, systemiska antibakteriella föreningar som utförs vid svensk akademi och små/medelstora företag. ENABLE-2 är en nationell fortsättning på IMI-projektet ENABLE med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet och Sveriges Nationella forskningsprogram om antibiotikaresistens. I Uppsala bidrar vi med övergripande projektledning av ENABLE-2 samt expertis inom läkemedelskemi, molekylär modellering och mikrobiologi.

Kontakt • ENABLE-2
Anders Karlén, koordinator
Professor, datorbaserad läkemedelsdesign
anders.karlen@ilk.uu.se, 070-167 9177

SweDeliver

SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel, ett område med stora möjligheter. SweDeliver bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och 16 industripartners med ekonomiskt stöd från Vinnova. Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet är centrumets akademiska nav.

Kontakt • SweDeliver
Christel Bergström,
Centrumledare
professor, molekylär galenisk farmaci
christel.bergstrom@farmaci.uu.se, 018-471 4118

Vår samverkan

En betydande del av vår institutions verksamhet bedriver vi i samverkan med vår omgivning. Våra partners finns nära: inom vår egen farmaceutiska fakultetet, vid Uppsala universitets medicinska fakultet och Akademiska sjukhuset, men också långt bortom regionens och Sveriges gränser.

Vår grundläggande forskning med fokus på hur specifika substanser kan utvecklas till framtidens läkemedel, såväl som vår omfattande erfarenhet av att leda svenska och globala kunskapskonsortier och infrastrukturer gör oss till en efterfrågad tillgång i den internationella farmacin. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra aktuella samarbeten.

Anders karlén, koordinator ENABLE-2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin