Lika villkor vid institutionen för läkemedelskemi

Vid institutionen för läkemedelskemi arbetar vi aktivt för att alla studenter och medarbetare ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Schackpjäser

Lika villkorsombud

Institutionen för läkemedelkemis lika villkorsombud har avsatt arbetstid för sitt uppdrag som bland annat omfattar att vara:

  • stöd till prefekt och institutionsstyrelse i genomförandet av det systematiska lika villkorsarbetet.
  • kontaktperson för universitetets stödfunktioner på central nivå inom lika villkorsområdet.

Kontakt • Lika villkorsombud
Mikael Engskog, underversitetsadjunkt
Institutionen för läkemedelskemi
Mikael.Engskog@ilk.uu.se

Arbetsgrupp för lika villkor

Arbetsgruppen för lika villkor vid institutionen för läkemedelskemi har i uppdrag att stödja lika villkorsombudet i genomförandet av det fortlöpande lika villkorsarbetet, genom att:

  • ta fram förslag på aktiva åtgärder i lika villkorsarbetet.
  • delta i dokumentation och uppföljning av lika villkorsarbetet.

Kontakt • Arbetsgrupp för lika villkor

Ottilia Andersson
Doktorand
ottilia.andersson@ilk.uu.se

Sandra Bratt
kursadministratör
Sandra.Bratt@ilk.uu.se

Birgitta Hellsing
Administrativ samordnare
Birgitta.Hellsing@ilk.uu.se

Mikael Hedeland
Prefekt, Professor
mikael.hedeland@ilk.uu.se

Kursinformation

Vid varje kursintroduktion är kursansvarig skyldig att tydligt informera studenterna om institutionens policy gällande lika villkor. För att förenkla detta har Arbetsgruppen för lika villkor tagit fram två Powerpoint-bilder som med fördel kan användas.

Det här diskriminering

Organisering

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor. Det operativa ansvaret har ordföranden i varje fakultetsnämnd, prefekterna samt varje chef och arbetsledare inom universitetet. Arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan universitetet och studenterna.

Rättvisa och kvalitet

Uppsala universitet är en arbets- och studieplats för över 50 000 personer. Här ska alla kunna verka på lika villkor. Alla studenter och anställda ska möta en miljö som präglas av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder.

För oss är det en självklarhet. Det är en fråga om både rättvisa och kvalitet. Här kan du läsa mer om Uppsala universitets arbete med förutsättningarna för att alla ska kunna arbeta och studera hos oss på lika villkor.

Studenter på BMC

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin