Hållbar arbetsmiljö för alla

Uppsala universitet ska ha en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare och studenter. Verksamheten ska präglas av lika villkor. Det bidrar till att universitetet är ett lärosäte med en trygg, stimulerande och utmanande lärande- och forskningsmiljö. Det skapar också förutsättningar för en framgångsrik verksamhet och bidrar till att Uppsala universitet är en attraktiv arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Här finner du universitetsgemensamma styrdokument samt information och stöd i frågor gällande arbetsmiljö.

Medarbetarpolicy

Policyn konkretiserar och tydliggör medarbetarnas ansvar, förhållningssätt och förväntade beteende gentemot varandra. Den omfattar alla medarbetare oavsett roll, även chefer.

Medarbetarpolicy vid Uppsala universitet

Bilden visar ett flertal kollegor som samtalar runt ett bord

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin