Lön

Motiverade och engagerade anställda är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. Uppsala universitet måste därför kontinuerligt vidareutveckla sin attraktionskraft för att kunna rekrytera, utveckla och behålla anställda med rätt kompetens. Lönepolitiken ska bidra till detta och samtidigt utgöra en del av verksamhetsstyrningen så att universitetet når sina mål.

Här kan du läsa mer om din lön - när den betalas ut och hur du anmäler lönekonto. Du kan även läsa om vad som påverkar din lön.

Deadline

Lönerelaterade underlag och ärenden i Primula webb ska vara Löneenheten tillhanda senast den 5:e i månaden, eller närmast kommande arbetsdag om deadline infaller en helgdag.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin