Samverkan med omgivande samhälle

UU Samverkan - för forskningssamverkan

Illustration av en lysande glödlampa på ett bakgrundsfoto med personer som gör high five med varandra.

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till forskningssamverkan med organisationer och företag utanför universitetet.

Enheten ska bidra till att nyttiggöra universitetets forskning och kunskap, så att det kommer alla till gagn på bästa sätt.

UU Samverkan ger även råd och stöd kring finansieringsmöjligheter och ansökningar.

UU Samverkan

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är ett bra sätt att utveckla kontakter inom näringsliv och samhälle och ett sätt att sprida och dela kunskaper till flera.

Mer om uppdragsutbildning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin