Pension

Som statligt anställd har du tjänstepension i enlighet med kollektivavtal (PA16), men du har också möjlighet att ansöka om delpension, att växla en del av din lön mot avsättning till mera tjänstepension med mera.

Har du frågor om din tjänstepension?

Uppsala universitet är anslutet till tjänsten Enklare pensionshantering hos Statens tjänstepensionsverk (SPV). Det innebär att SPV åtar sig att sköta all pensionsadministration som rör Uppsala universitet samt svarar direkt på frågor från universitetets anställda.

Vad gör SPV?

  • Ger svar på frågor via telefon och e-post till dig som har personalansvar.
  • Besvarar frågor som rör tjänstepensions- och grupplivförmåner från universitetets anställda.
  • Bevakar universitetets pensionsavgångar.
  • Kontaktar den anställde i god tid före pensionsavgången, skickar pensionsprognos och tjänstematrikel samt administrerar ansökan om ålderspension.
  • Uppdaterar pensionsgrundande anställningsuppgifter för nyanställd personal.
  • Stödjer universitetet i att hålla hög kvalitet i den pensionsgrundande lönerapporteringen till SPV.

Vill du läsa mer om din tjänstepension kan du göra det på SPV:s webbplats. Du kan logga in på Dina pensionssidor på spv.se och kolla tjänstepensionen från din statliga anställning.

SPV erbjuder även ett antal webbseminarier om pension, både för dig som vill veta allmänt hur det här med tjänstepension fungerar och för dig som överväger att börja ta ut din tjänstepension.

Kontakt

SPV - tel: 020-51 50 40, e-post: kundservice@spv.se
Pensionsmyndigheten - tel: 0771-776 776

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin